Drugo stručno savetovanje “Nauči da uspeš”

Na drugom stručnom savetovanju Nauči da uspeš koje se održalo 7. i  8. aprila 2017. godine u Domu Narodne Skupštine Republike Srbije i u hotelu ZIRA u Beogradu  učestvovala je i naša agencija sa tri agenta za nekretnine.

Pored mnogo poučnih predavanja koje smo odslušali izdvojilo se predavanje Ališe Metson (realtora specijalizovanog za međunarodnu trgovinu i pružanje podrške investitorima…) koja je tokom predavanja skinula bluzu u kojoj je držala predavanje i ostala u delu srpske narodne nošnje. Ovo je uradila kako bi ličnim primerom pokazala kako se mogu probiti barijere  koje nastaju usled nacionalnog, rasnog i bilo kakvog drugog osnova.

20170408_105804

Posted in Obavestenja Tagged with: ,

STRUČNO SAVETOVANJE

12919872_1183911284952920_321469502900054205_n

Predstavnici naše agencije su učestvovali na Stručnom savetovanju koje se održalo u Maloj sali Doma Narodne skupštine  02. aprila 2016. godine i u hotelu Park u Beogradu.

Tom prilikom vodeći međunarodni eksperti iz sveta nekretnina predstavili su srpskim posrednicima najbolju svetsku praksu poslovanja sa nekretninama, kroz interaktivan rad. Od povezivanja sa asocijacijama FIABCI, CEREAN i nacionalnih udruženja posrednika iz država članica EU, Ruske Federacije, NR Kine, Indije, SAD i država sa Arabijskog poluostrva, učesnici Stručnog savetovanja očekuju i konkretne poslovne rezultate.

 Veliki broj predavača je bio iz inostranstva (SAD, Indije, Belgije, Španije, Grčke, Slovenije i Hrvatske). Govorićemo o radno-pravnim problemima u ovoj oblasti, primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma (posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti su obveznici na koje se odnose odredbe ovog Zakona), marketingu agencija za nekretnine, povećanju konkurentnosti privrednih subjekata koji se bave posredovanjem u prometu i zakupu nepokretnosti, unapređenju znanja i veština agenata i privlačenju stranih investitora u komercjalne i rezidencijalne projekte u Srbiji.

 Posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti u Srbiji, kao oblast poslovnih usluga, doživelo je značajnu transformaciju – iz neuređenog u zakonski uređeno stanje – u periodu od donošenja Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti krajem 2013. godine do danas. Ekonomski ambijent Srbije u oblasti posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti, u trenutku odžavanja savetovanja, čine 620 privrednih društava i preduzetnika, kod kojih je zaposleno 1.120 lica sa položenim stručnim ispitom.

Posted in Obavestenja Tagged with:

Registar posrednika

Rešenjem Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija od dana 11. maja 2015. godine agencija TOTAL – nekretnine je upisana u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti pod brojem 046

Registar posrednika

Posted in Obavestenja Tagged with:

Udruženje KLASTER nekretnine

Naša agencija je postala članica Udruženja Klaster nekretnine, 11. septembra 2014, godine.

Klaster

Šta je Udruženje Klaster nekretnine:

Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija (http://mtt.gov.rs/) je u okviru programa Vlade Republike Srbije “Jačanje konkurentnosti u obasti sluga” implementacijom  projekta “Povezivanje subjekata iz oblasti usluga u klastere”  pokrenulo incijativu za formiranje klastera  u oblasti prometa nepokretnosti  – udruženja “KLASTER NEKRETNINE”  i potpomoglo njegov rad pružanjem stručne i finansijske pomoći.

KLASTER NEKRETNINE” u Beogradu (u daljem tekstu: Udruženje), je nevladino i neprofitno udruženje u koje se pravna lica slobodno udružuju radi doprinosa unapređenju i razvoju tržišta nepokretnostina teritoriji Republike Srbije.

Članovi  udruženja  su pravna lica  – privredna društva ili preduzetnici koji ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje poslovaiz oblasti prometa, projektovanja, izgradnje, finansiranja i osiguranja nepokretnosti, kao koji na zadovoljavajući način mogu da izvršavaju zadatke i ciljeve koji proističu iz Statuta Udruženja. Članovi udruženja mogu da budu i naučne institucije.

Organi upravljanja Udruženjem su: Skupština Udruženja, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Udruženje predstavlja i zastupa Predsednik Upravnog odbora udruženja i lica koja odredi Upravni odbor Udruženja.

Baner prema sajtu Klaster nekretnina možete naći na našoj naslovnoj strani.

klaster-nekretnine-logo

Posted in Obavestenja Tagged with:

Kako do gradjevinske dozvole u deset koraka

Da bi se uopšte dobila građevinska dozvola parceli mora da ispunjava uslove da bude građevinska parcela nikako parcela koja ima status poljoprivrenog zemljišta. Drugi uslov je da je uknjiženo vlasništvo investitora “1/1”

Na jednoj građevinskoj parceli može postojati samo jedan stambeni objrkat i jedan pomoćni.

U slučajevima kada je u katastru evidentirana parcela kao poljoprivredna, ili je evidentiran samo deo katastarske parcele u vlasništvu investitora,potrebno je izvršiti parcelaciju odnosno preparcelaciju zemljišta.

prodaja-stanova-novi-sad-promo

Prvi korak do građevinske dozvole je otići do katastra i nabaviti kopiju plana za katastarsku parcelu na kojoj se vide, ako ih ima ucrtani objekti kao i oblik parcele. Porebno je svega par dana za njeno dobijanje. Po zadnjim podacima kojim raspolažemo cena kopije plana je negde oko 1,500.00 din.

Drugi korak do građevinske dozvole je nabavka informacije o lokaciji koja se dobija u opštini. U zahtevu za informacije o lokaciji ispunite podatke šta želite da radite na pr. izgradnja novog objekta, dogradnja, rekonstrukcija i sl. te sa tim obrascom i fotokopijom Kopije plana, i priznanicom od oko 4,000.00 din Vaš zahtev predaje Opštini. Zauzvrat od Opštine ćete dobiti odgovor šta može da se gradi od površine, spratnosti i namene objekta, do toga koliko objekat sme da zauzme parcelu, kolika može biti površina objekta I koliko je spratnost moguča.

Prizemlje, potkrovlje, visoko potkrovlje takodje spada u maksimalno dozvoljenu površinu objekata.

Po zakonskom roku Opština je dužna da Vam odgovori najduže za osam radnih dana.

Treći korak do građevinske dozvole pod uslovom da je informacija o lokaciji dobra za Vas, je da odete do katastra i nabavite List nepokretnosti gde ćete se upoznati sa zvaničnim podacima o stanju na parceli.-Da li ima ubeleženih objekata, sa ili bez dozvole, koja im je površina, spratnost, namena itd…Ovo zadovoljstvo će Vas koštati oko 1,500.00 din ali tu ćete dobiti najbitniju informaciju .

Da li je vlasnik nad objektom vlasnik zemljišta ili njegov korisnik!!!

Ako je u pitanju korisnik parcele mora se uraditi tzv. Konverzija to jest treba se prevesti pravo korišćenja u pravo svojine. Ovaj postupak može da bude dugotrajan I iscrpljujuć te je potrebno vreme i strpljenje kao i povremeno da dolazite do katastra te da se raspitujete za svoj predmet. Po završenojn konverziji nanovo izvaditi List nepokretnosti sa upisanim pravom svojine I naravno, morate ga opet platiti.

Četvrti korak do građevinske dozvole je nabavka dokunta koji se zove kopija plana podzemnih vodova. Košta oko 2.500.00 din i nabavlja se nadležnim državnim institucijama u zavisnosti od grada do grada. Dobijanje ovog dokumenata se čeka oko sedam dana.

Peti korak je izrada Situacionog plana gde se prikazuje položaj, veličina, namena, spratnost i slični podaci za planirani objekat. Situacioni plan radi angažovani arhitekta.

Šesti korak. Potrebno je pribaviti tehničke uslove. I to od:

Elektrodistribucija. Cene za takse njihovih usluga su od 2.000.00 do 5.000.00 din

Vodovod I kanalizacija. Ovde računajte da će vas koštati od 10.000.00 do 30.000.00 din

PTT. Oko 10.000.00 din

Elektrane ili gas? Odlučite sami. Ono što je sigurno je taksa od oko 5-6.000.00 din

Ova procedura traje do mesec dana. (Ako se neko od službenika nije razboleo otišao na odmor ili porodiljsko.)

Sedmi korak. Ako ste se ovo uspeli da skupite fotokopirajte sva ta pribavljena dokumenata, overite ih u Opštini I predajte ih zajedno sa Zahtevom za Lokacijsku dozvolu a originale čuvajte jer će Vam trebati u daljoj proceduri. Ovo Vam je Sedmi korak i košta će vas najmanje 5.000 .00 do 15.000.00 din. Zakonski rok za njeno dobijanje je petnaest dana.

U odgovoru Lokacijske dozvole može se tražiti od Vas da se uradi Geomehanički elaborat zbog ispitivanja tla, a koji ste dužni dankasnije predate uz Glavni projekat. Važno je da upamtite – Lokacijska dozvola ima rok važnosti godinu dana. Vodite računa o tome.

U toku procedure dobijanja Lokacijske dozvole angažujte geometra da Vam uradi Situacioni plan koji će poslužiti kao osnova projektovanja i protokol regulacije koji će poslužiti kao osnova pozicioniranja objekata na parceli.

Osmi korak je da sva dokumenata prostudirate sa arhitektom I da započnete izradu Idejnog projekta a nakon toga i Glavnog projekta. Sa arhitektom se dogovarate o roku izrade ali on ne bi trebao biti duži od 30 dana, treba biti uradjen i potpisan u tri primerka.

Deveti korak je predaja sva tri primerka u opštinu, kako bi dobili građevinsku dozvolu.Takse su približno oko 2.000.00 din. U oku ovog postupka može doći do nekih primedbi od strane opštine te je arhitekta dužani da u što kraćem roku ispravi primedbe radi dobijanjla građevinske dozvole.Po dobijanju dozvole investitor preuzima jedan primerak projekta iz opštine i sa njim odlazi do Direkcije za građevinske poslove gde sa njima ugovara naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta.To može trajati od 15 do mesec dana. Sa ugovorom o naknadi, priznanicom o plaćenoj naknadi i projektom koji mu je direkcija dužna vratiti, investitor se vraća u opštinu gde na dozvolu ćeka još par dana.

Deseti korak je dobijanje gradjevinske dozvole koja svoju pravosnažnost dobija tek za 15 dana a što podrazumeva da se niko na nju nije žalio.Rok važenja gradjevinske dozvole je dve godine odnosno uovom roku se mora započeti izgradnja..

Zvuči li lako ili teško? Zavisi od toga šta očekujete. Uglavnom ovo su Vam deset koraka koje morate učiniti na putu za dobijanje gradjevinske dozvole. 

Posted in Obavestenja Tagged with: ,

OBAVEŠTENJE u skladu sa novim zakonom

Poštovani posetioci našeg sajta, trenutni klijenti i budući klijenti ovim putem Vas obaveštavamo da je sa našeg sajta skinut veliki broj stanova, kuca, lokala i ostalih nepokretnosti  za koje nemamo potpisan Ugovor o posredovanju sa prodavcima istih.

Ovo smo već duže vreme najavljivali, a sada smo to i uradili iz razloga da bi naše poslovanje uskladili sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Ako ste imali nepokretnost u našoj ponudi, a sada je ne možete pronaći na sajtu možete nam se javiti da se dogovorimo kako da potpišemo Ugovor o posredovanju, pa ćemo Vašu nepokretnost ponovo oglasiti. Svi podaci i slike vaših nepokretnosti su sačuvani u našoj lokalnoj bazi pa to možemo uraditi veoma brzo.

U ovom trenutku nasa agencija za nekretnine oglašava prodaju nekretnina osim na našem sajtu i na još deset najvećih portala za prodaju nekretnina u Srbiji, tako da će i Vaša nepokretnost biti automatski oglašen na sve te portale.

Posted in Uncategorized

Objašnjenje novog Zakona o prometu nepokretnosti

Ovom prilikom bi želeli da približimo novi Zakon o prometu nepokretnostima potencijalnim kupcima i prodavcima nekretnina.

Naime, agencije koje posreduju u prometu i zakupu nepokretnosti (nekretnina), primenom novog zakona koji je nedavno stupio na snagu, ubuduće će morati da zaključe ugovor o posredovanju kako bi uopšte smele da oglase neki stan za prodaju, objašnjeno je na nekadašnjoj panel diskustiji u Privednoj komori Srbije (PKS).

Naša agencija TOTAL nekretnine je u ovom trenutku jedna od tri agencije za nekretnine iz Novog Sada koja je član Grupacije posrednika koja uz saradnju PKS pokušava da uredi poslovanje u ovoj oblasti. Ovom prilikom ću navesti izjavu Aleksandre Kon.

Član predsedništva pomenute Grupacije posrednika, Aleksandra Kon pojasnila je da se Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je stupio na snagu 8. novembra, predviđa obaveza agencija da zaključuju ugovore o posredovanju i isticanje opštih uslova poslovanja.

Novim zakonom propisano je da će nadležno ministarstvo voditi registar posrednika, koji će biti javan, a propisani su i uslovi za obavljanje ovog posla, navela je ona.

Prema njenim recima, vlasnik agencije ili zaposleni koji radi kod njega ubuduće će morati da ima položen stručni ispit, posrednik će morati da ima važeći ugovor o osiguranju i odgovarajući poslovni prostor.

Rok za ispunjenje opstih uslova je 18 meseci, rok za polaganje stručnog ispita je 12 meseci, a svi ostali članovi zakona počeli su da se primenjuju danom stupanja zakona na snagu – 8. novembra, istakla je Kon.

Ona je podsetila da će ubuduće posrednici morati da zaključuju ugovore o posredovanju sa vlasnicima nekretnina, jer je to osnov za ovaj posao i dodala da je prema zakonu od sada zabranjeno oglašavanje za prodaju nekretnine ukoliko ovog ugovora nema.

Novina je i u tome, što su mnoge agencije do sada proviziju za prodaju stana naplaćivale od kupca a ne od prodavaca, koji je zapravo njihov nalogodavac, rekla je Kon.

Ona je pojasnila da onaj ko pozove telefonom agenciju i pita za neki stan koji je oglašen za prodaju, nije njihov nalogodavac, već je klijent onaj ko stan prodaje i sa njim se sklapa ugovor o posredovanju i naplaćuje provizija.

Zakon ne propisuje koliki će biti procenat provizije, već je to ostavljeno poslovnoj politici agencije. Prema njenom mišljenju, novi zakon uvodi red u poslovanje agencija za promet nekretnina ali uređuje i njihov odnos sa državom i klijentima.

Zakon predviđa i kazne za one koji ga ne poštuju u zavisnosti da li je zakon prekršilo fizičko ili pravno lice.

Ja bih još dodao karakteristiku Novosadskog tržišta nekretnina, a to je da agencije u Novom Sadu imaju po par hiljada nekretnina u svojim bazama podataka, tako da iz  tehničkih razloga još uvek nisu potpisani Ugovori o posredovanju sa svim prodavcima, ali će se to morati desiti u narednom periodu.

Praktično gledano i prodavcima je u interesu da potpišu Ugovor o posredovanju, jer će se tako njihove nekretnine moći oglašavati i time će postići značajnu prednost u odnosu na one koji to nisu uradili.

I još jedna karakteristika Novosadskog tržišta. Naime, zakon je ostavio slobodu u uređivanju poslovne politike svake agencije tako da potpisivanjem Ugovora o posredovanju sa agencijom za nekretnine Vi kao prodavci ne morate stan prodavati samo preko te agencije, zato obratite pažnju na tekst ugovora koji Vam je ponuđen na potpis.

U većini agencija za nekretnine u Novom Sadu se potpisuju ugovori o posredovanju i sa kupcima nepokretnosti, tako da ako agencija koja dovodi kupca u Vašu nekretninu ima potpisan ugovor sa kupcem praktično Vi kao prodavci ne plaćate agencijsku proviziju.

Ovo je zapravo način da se sve strane zaštite, da se ne naplaćuje dupla provizija, da agencije imaju osiguranu naplatu svog poslovanja, da prodavci i kupci imaju maksimalnu zaštitu angažovanjem agencije koja je registrovana za obavljanje posla u prometu nepokretnosti.

Posted in Obavestenja

CENE i načini pretrage

Poštovani korisnici,

Na kratko – ponoviću da su cene na našem sajtu sa uračunatom agencijskom provizijom.

Nadalje pošto smo mi agencija za nekretnine specijalizovana za područije Novog Sada, opcija “Detaljna pretraga:” na našem sajtu je prilagođena prvenstveno pretraživanju nekretnina za prodaju u Novom Sadu.

Naravno, da  “Detaljna pretraga:” funkcioniše i za izdavanje stanova u Novom Sadu i van Novog Sada, kao i prodaju.

Jedna napomena – u našoj bazi se Petrovaradin i Sremska Kamenica vode kao posebna mesta (gradovi).

Dakle, u opciji “Detaljna pretraga:”nakon izbora tipa transakcije i grada, ( Prodaja / Novi Sad ) možete izabrati:

Izaberite deo grada / naselje, odnosno više lokacija istovremeno, potrebno je izabrati jednu ili više lokacija da bi Vam se otvorilo sledeće polje

Izaberite tipove nekretnina, koje takođe možete izabrati više.

Napomena 1:

U našoj bazi stanovi sa polusobama se obeležavaju sa celim brojem ispred tipa stana, tako npr. Dvoiposoban – 3,0 DVOIPOSOBAN, a Trosoban – 3,0 TROSOBAN, što ako se detaljno ne čita može dovesti do nesporazuma.

Napomena 2 :

Po važećem zakonu o obeležavanju stanova u R. Srbiji granica između polusobe i sobe je 9 m2. Verujte da se trudimo da sve stanove u našoj ponudi pravilno obeležimo

Ukupna cena (ne cena po metru kvadratnom)

Kvadratura

Detaljnije čijim aktiviranjem dobijate opcije:

–   Sprat

–   Tip grejanja

–   Uknjižen – što svakako predstavlja jako bitnu informaciju za sve kupce, a pogotovu za one koji planiraju kupovinu putem stambenog kredita. Uložili smo jako truda i konstantno ga ulažemo da bi ova funkcija bila operativna i da se kupci mogu osloniti na nju.

Poštovani korisnici, možda na raznim sajtovima i portalima niste navikli na ovakvu PRETRAGU, ali verujte da je ona najfunkcionalnija jer je nastala sinergijom profesionalaca iz oblasti nekretnina i vrhunskih programera.

Posted in Obavestenja

Kako naći stanove koji se mogu kupiti na SUBVENCIJU

Pre svega ostalog da naglasim, pošto me ljudi često pitaju, SVE CENE na našem sajtu su sa uračunatom agencijskom provizijom.

Dakle, ovaj blog objašnjava jednu od najkorisnijih pretraga na našen sajtu, a to je: “Brza pretraga” koja se nalazi pri  vrhu naslovne strane našeg sajta na levoj strani. “Brza pretraga” funkcioniše sama za sebe i čini je jedno polje, nezavisna je od ostalih polja.

Kada se mišem kursor nanese na polje “Brza pretraga” ispiše se sledeći tekst:

Ključna reč (npr. PDV, IDS, Grbavica …)

Ovom prilikom bih želeo da Vam objasnim šta ukucavanjem odredjenih pojmova zapravo dobijate u rezultatima.

Kada ukucate PDV i naravno kliknete na “Pretraga” dobićete sve stanove čija je cena sa uključenim PDV-om, što znači da se za iste može izvršiti i refundacija PDV-a, ako Vam je to prva nekretnina koju kupujete na svoje ime u Republici Srbiji, a njen ste državljanin. Iznos PDV-a za nekretnine u RS je 8%.

Na ovaj način ste dobili i stanove koji se mogu kupiti putem SUBVENCIONISANIH kredita, jer su to stanovi od investitora i od kompenzanata, odnosno samo se te nekretnine i mogu kupiti putem SUBVENCIJE.

Nadalje, pošto su rezultati po osnovnom podešavanju (po default-u) poređani prvo sa slikama, možete ih SORTIRATI na način koji Vam najviše odgovara, recimo po CENI, te listanjem strana dolazite do nekretnina koje Vas interesuju. Pri detaljnom pregledu nekretnine, u OPIS-u nekretnine ćete imati, u određenim nekretninama, upisan i rok završetka gradnje (za nekretnine gde nismo stigli da upišemo rok moraćete nas pozvati). Naravno da se za nekretnine sa slikama može zaključiti nivo završenosti.

 

Posted in Obavestenja

Novosti!

Poštovani korisnici našeg sajta, ovim putem Vam se obraćamo sa značajnim novostima u našem poslovanju. Kao što su obavešteni već primetili, uradili smo potpuni redizajn našeg sajta.

Pored novijeg – modernijeg izgleda, nadamo se da ćemo Vam poboljšanom funkcionalnošću olakšati pronalaženje nekretnine koja Vas interesuje.

Ovim putem se zahvaljujemo našim korisnicima koji su bili dovoljno smeli i imali dovoljno vremena da nam skrenu pažnju na problematiku krajnjeg korisnika i koji definitivno nose udeo u projektovanju ovog sajta. Pozivamo i sve nove korisnike da, ukoliko pronađu neku grešku ili imaju neku sugestiju, slobodno napišu jedan mail. Sigurno ćemo ga razmotriti i po mogućnošću prihvatiti.

Promenili smo mnogo toga, ali najinovativnija je brza pretraga, gde možete pretraživati: PDV, IDS, lokaciju (npr. Bulevar, centar…), kao i odredjene detalje (sa stvarima, namešten, kuhinja, podrum, parking mesto, garaža …).

Cilj nam je da korisnik koji, recimo, želi da traži stan sa PDV- om, to može izvršiti kroz ovu pretragu, a kasnije preko sortiranja (po ceni, po kvadraturi, po datumu i po ceni po m2) dođe do stanova koji odgovaraju njegovim potrebama.

Ovo je samo jedan primer, a Vi možete po svom nahođenju probati šta god Vas interesuje. Imajte u vidu da se pretraga vrši i po tekstovima koje mi upisujemo kao opis stana.

Takođe Vam skrećemo pažnju, da ćemo iskoristiti sve svoje resurse da bi ovu pretragu učinili tačnom. Mnogo je teže opisati par hiljada stanova ručno, nego napraviti aplikaciju koja će to izlistati, tako da ćete kroz par dana videti kako se taj broj menja i postaje respektabilan.

Za sada toliko, imaćemo još neka obaveštenja, a onom ko voli da istražuje, neka izvoli. 

Posted in Obavestenja

Arhiva

Kategorije