Kako do gradjevinske dozvole u deset koraka

Da bi se uopšte dobila građevinska dozvola parceli mora da ispunjava uslove da bude građevinska parcela nikako parcela koja ima status poljoprivrenog zemljišta. Drugi uslov je da je uknjiženo vlasništvo investitora “1/1”

Na jednoj građevinskoj parceli može postojati samo jedan stambeni objrkat i jedan pomoćni.

U slučajevima kada je u katastru evidentirana parcela kao poljoprivredna, ili je evidentiran samo deo katastarske parcele u vlasništvu investitora,potrebno je izvršiti parcelaciju odnosno preparcelaciju zemljišta.

prodaja-stanova-novi-sad-promo

Prvi korak do građevinske dozvole je otići do katastra i nabaviti kopiju plana za katastarsku parcelu na kojoj se vide, ako ih ima ucrtani objekti kao i oblik parcele. Porebno je svega par dana za njeno dobijanje. Po zadnjim podacima kojim raspolažemo cena kopije plana je negde oko 1,500.00 din.

Drugi korak do građevinske dozvole je nabavka informacije o lokaciji koja se dobija u opštini. U zahtevu za informacije o lokaciji ispunite podatke šta želite da radite na pr. izgradnja novog objekta, dogradnja, rekonstrukcija i sl. te sa tim obrascom i fotokopijom Kopije plana, i priznanicom od oko 4,000.00 din Vaš zahtev predaje Opštini. Zauzvrat od Opštine ćete dobiti odgovor šta može da se gradi od površine, spratnosti i namene objekta, do toga koliko objekat sme da zauzme parcelu, kolika može biti površina objekta I koliko je spratnost moguča.

Prizemlje, potkrovlje, visoko potkrovlje takodje spada u maksimalno dozvoljenu površinu objekata.

Po zakonskom roku Opština je dužna da Vam odgovori najduže za osam radnih dana.

Treći korak do građevinske dozvole pod uslovom da je informacija o lokaciji dobra za Vas, je da odete do katastra i nabavite List nepokretnosti gde ćete se upoznati sa zvaničnim podacima o stanju na parceli.-Da li ima ubeleženih objekata, sa ili bez dozvole, koja im je površina, spratnost, namena itd…Ovo zadovoljstvo će Vas koštati oko 1,500.00 din ali tu ćete dobiti najbitniju informaciju .

Da li je vlasnik nad objektom vlasnik zemljišta ili njegov korisnik!!!

Ako je u pitanju korisnik parcele mora se uraditi tzv. Konverzija to jest treba se prevesti pravo korišćenja u pravo svojine. Ovaj postupak može da bude dugotrajan I iscrpljujuć te je potrebno vreme i strpljenje kao i povremeno da dolazite do katastra te da se raspitujete za svoj predmet. Po završenojn konverziji nanovo izvaditi List nepokretnosti sa upisanim pravom svojine I naravno, morate ga opet platiti.

Četvrti korak do građevinske dozvole je nabavka dokunta koji se zove kopija plana podzemnih vodova. Košta oko 2.500.00 din i nabavlja se nadležnim državnim institucijama u zavisnosti od grada do grada. Dobijanje ovog dokumenata se čeka oko sedam dana.

Peti korak je izrada Situacionog plana gde se prikazuje položaj, veličina, namena, spratnost i slični podaci za planirani objekat. Situacioni plan radi angažovani arhitekta.

Šesti korak. Potrebno je pribaviti tehničke uslove. I to od:

Elektrodistribucija. Cene za takse njihovih usluga su od 2.000.00 do 5.000.00 din

Vodovod I kanalizacija. Ovde računajte da će vas koštati od 10.000.00 do 30.000.00 din

PTT. Oko 10.000.00 din

Elektrane ili gas? Odlučite sami. Ono što je sigurno je taksa od oko 5-6.000.00 din

Ova procedura traje do mesec dana. (Ako se neko od službenika nije razboleo otišao na odmor ili porodiljsko.)

Sedmi korak. Ako ste se ovo uspeli da skupite fotokopirajte sva ta pribavljena dokumenata, overite ih u Opštini I predajte ih zajedno sa Zahtevom za Lokacijsku dozvolu a originale čuvajte jer će Vam trebati u daljoj proceduri. Ovo Vam je Sedmi korak i košta će vas najmanje 5.000 .00 do 15.000.00 din. Zakonski rok za njeno dobijanje je petnaest dana.

U odgovoru Lokacijske dozvole može se tražiti od Vas da se uradi Geomehanički elaborat zbog ispitivanja tla, a koji ste dužni dankasnije predate uz Glavni projekat. Važno je da upamtite – Lokacijska dozvola ima rok važnosti godinu dana. Vodite računa o tome.

U toku procedure dobijanja Lokacijske dozvole angažujte geometra da Vam uradi Situacioni plan koji će poslužiti kao osnova projektovanja i protokol regulacije koji će poslužiti kao osnova pozicioniranja objekata na parceli.

Osmi korak je da sva dokumenata prostudirate sa arhitektom I da započnete izradu Idejnog projekta a nakon toga i Glavnog projekta. Sa arhitektom se dogovarate o roku izrade ali on ne bi trebao biti duži od 30 dana, treba biti uradjen i potpisan u tri primerka.

Deveti korak je predaja sva tri primerka u opštinu, kako bi dobili građevinsku dozvolu.Takse su približno oko 2.000.00 din. U oku ovog postupka može doći do nekih primedbi od strane opštine te je arhitekta dužani da u što kraćem roku ispravi primedbe radi dobijanjla građevinske dozvole.Po dobijanju dozvole investitor preuzima jedan primerak projekta iz opštine i sa njim odlazi do Direkcije za građevinske poslove gde sa njima ugovara naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta.To može trajati od 15 do mesec dana. Sa ugovorom o naknadi, priznanicom o plaćenoj naknadi i projektom koji mu je direkcija dužna vratiti, investitor se vraća u opštinu gde na dozvolu ćeka još par dana.

Deseti korak je dobijanje gradjevinske dozvole koja svoju pravosnažnost dobija tek za 15 dana a što podrazumeva da se niko na nju nije žalio.Rok važenja gradjevinske dozvole je dve godine odnosno uovom roku se mora započeti izgradnja..

Zvuči li lako ili teško? Zavisi od toga šta očekujete. Uglavnom ovo su Vam deset koraka koje morate učiniti na putu za dobijanje gradjevinske dozvole. 

Posted in Obavestenja Tagged with: ,
One comment on “Kako do gradjevinske dozvole u deset koraka
  1. BizNet says:

    Odlično i taksativno navedeno. Uvek se vraćamo na ovaj tekst i pratimo hronologiju.

Leave a Reply to BizNet Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Arhiva

Kategorije