Objašnjenje novog Zakona o prometu nepokretnosti

Ovom prilikom bi želeli da približimo novi Zakon o prometu nepokretnostima potencijalnim kupcima i prodavcima nekretnina.

Naime, agencije koje posreduju u prometu i zakupu nepokretnosti (nekretnina), primenom novog zakona koji je nedavno stupio na snagu, ubuduće će morati da zaključe ugovor o posredovanju kako bi uopšte smele da oglase neki stan za prodaju, objašnjeno je na nekadašnjoj panel diskustiji u Privednoj komori Srbije (PKS).

Naša agencija TOTAL nekretnine je u ovom trenutku jedna od tri agencije za nekretnine iz Novog Sada koja je član Grupacije posrednika koja uz saradnju PKS pokušava da uredi poslovanje u ovoj oblasti. Ovom prilikom ću navesti izjavu Aleksandre Kon.

Član predsedništva pomenute Grupacije posrednika, Aleksandra Kon pojasnila je da se Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je stupio na snagu 8. novembra, predviđa obaveza agencija da zaključuju ugovore o posredovanju i isticanje opštih uslova poslovanja.

Novim zakonom propisano je da će nadležno ministarstvo voditi registar posrednika, koji će biti javan, a propisani su i uslovi za obavljanje ovog posla, navela je ona.

Prema njenim recima, vlasnik agencije ili zaposleni koji radi kod njega ubuduće će morati da ima položen stručni ispit, posrednik će morati da ima važeći ugovor o osiguranju i odgovarajući poslovni prostor.

Rok za ispunjenje opstih uslova je 18 meseci, rok za polaganje stručnog ispita je 12 meseci, a svi ostali članovi zakona počeli su da se primenjuju danom stupanja zakona na snagu – 8. novembra, istakla je Kon.

Ona je podsetila da će ubuduće posrednici morati da zaključuju ugovore o posredovanju sa vlasnicima nekretnina, jer je to osnov za ovaj posao i dodala da je prema zakonu od sada zabranjeno oglašavanje za prodaju nekretnine ukoliko ovog ugovora nema.

Novina je i u tome, što su mnoge agencije do sada proviziju za prodaju stana naplaćivale od kupca a ne od prodavaca, koji je zapravo njihov nalogodavac, rekla je Kon.

Ona je pojasnila da onaj ko pozove telefonom agenciju i pita za neki stan koji je oglašen za prodaju, nije njihov nalogodavac, već je klijent onaj ko stan prodaje i sa njim se sklapa ugovor o posredovanju i naplaćuje provizija.

Zakon ne propisuje koliki će biti procenat provizije, već je to ostavljeno poslovnoj politici agencije. Prema njenom mišljenju, novi zakon uvodi red u poslovanje agencija za promet nekretnina ali uređuje i njihov odnos sa državom i klijentima.

Zakon predviđa i kazne za one koji ga ne poštuju u zavisnosti da li je zakon prekršilo fizičko ili pravno lice.

Ja bih još dodao karakteristiku Novosadskog tržišta nekretnina, a to je da agencije u Novom Sadu imaju po par hiljada nekretnina u svojim bazama podataka, tako da iz  tehničkih razloga još uvek nisu potpisani Ugovori o posredovanju sa svim prodavcima, ali će se to morati desiti u narednom periodu.

Praktično gledano i prodavcima je u interesu da potpišu Ugovor o posredovanju, jer će se tako njihove nekretnine moći oglašavati i time će postići značajnu prednost u odnosu na one koji to nisu uradili.

I još jedna karakteristika Novosadskog tržišta. Naime, zakon je ostavio slobodu u uređivanju poslovne politike svake agencije tako da potpisivanjem Ugovora o posredovanju sa agencijom za nekretnine Vi kao prodavci ne morate stan prodavati samo preko te agencije, zato obratite pažnju na tekst ugovora koji Vam je ponuđen na potpis.

U većini agencija za nekretnine u Novom Sadu se potpisuju ugovori o posredovanju i sa kupcima nepokretnosti, tako da ako agencija koja dovodi kupca u Vašu nekretninu ima potpisan ugovor sa kupcem praktično Vi kao prodavci ne plaćate agencijsku proviziju.

Ovo je zapravo način da se sve strane zaštite, da se ne naplaćuje dupla provizija, da agencije imaju osiguranu naplatu svog poslovanja, da prodavci i kupci imaju maksimalnu zaštitu angažovanjem agencije koja je registrovana za obavljanje posla u prometu nepokretnosti.

Posted in Obavestenja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Arhiva

Kategorije