Total Nekretnine
Pravila i uslovi korišćenja
 • Prilikom pristupanja web sajtu total-nekretnine.rs (u daljem tekstu Sajt), korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja koji su ovde definisani, kao i pravila definisana zakonima države u kojoj se nalazi, kao i Republike Srbije.
  Total Nekretnine.rs zadržava pravo da u svakom trenutku dopuni ili promeni uslove korišćenja. U tom slučaju, Total Nekretnine.rs je obavezan da obavesti korisnika o uslovima koji su na snazi putem ove web strane. Uslovi korišćenja su validni od trenutka njihovog objavljivanja na ovoj strani.
  Ukoliko se korisnik ne slaže sa uslovima koji si ovde definisani, ima pravo da prestane s korišćenjem Sajta. Korisnik takođe ima mogućnost da u tom slučaju kontaktira Total Nekretnine.rs, kako bi Total Nekretnine.rs bio u prilici da razmotri eventualni problem i da isti razreši ukoliko je u mogućnosti.

  Autorska prava

  Celokupan sadržaj ponuđen na portalu (HTML, JavaScript kod, tekstovi, logotip i dizajn, domen) pripada Total Nekretnine.rs i ne sme se ni u kom slučaju koristiti u bilo kakve svrhe bez eksplicitne saglasnosti Total Nekretnine.rs.

  Korisnički sadržaj

  Celokupan sadržaj ponuđen na portalu (tekstovi, slike, kao i sav ostali sadržaj) koji je objavljen od strane korisnika (u daljem tekstu Korisnički sadržaj), isključivo je u odgovornosti korisnika koji je sadržaj objavio na bilo koji način. U skladu s tim, Total Nekretnine.rs ne snosi nikakvu odgovornost vezanu za Korisnički sadržaj, za njegovu ispravnost, potpunost i poreklo i zadržava pravo da isti ukloni ukoliko proceni da ne zadovoljava uslove i pravila korišćenja portala.

  Korisnik je saglasan da neće objavljivati Korisnički sadržaj koji :
  • nije u skladu sa zakonom Republike Srbije i države u kojoj se korisnik nalazi ili koji podstiče na delovanja koja nisu u skladu sa zakonom
  • je pornografske prirode (koji pominje ili sadrži bilo kakve informacije pornografske prirode)
  • nije u potpunosti tačan
  • je uopštenog karaktera tj. ne odnosi se na konkretnu nepokretnost
  • sadrži informacije zaštićene autorskim pravima kojim korisnik ne raspolaže ili bilo koje druge informacije koje korisnik nema pravo javno da objavljuje
  • vređa bilo čiju rasnu, nacionalnu, seksualnu ili bilo koju drugu pripadnost
  • sadrži bilo koji oblik reklamiranja i propagande s kojim Total Nekretnine.rs nije eksplicitno saglasan
  • sadrži bilo kakav kompjuterski kod ili informaciju bilo koje prirode, koji na bilo koji način ometa ispravno funkcionisanje Sajta
  • sadrži bilo kakav kompjuterski kod ili informaciju bilo koje prirode, koji na bilo koji način ometa druge korisnike da normalno koriste usluge Sajta ili koji na bilo koji način ometa normalno funkcionisanje računara drugih korisnika
  • Korisnik je saglasan da će kontakt informacije koje objavi na Sajtu biti dostupne svim drugim korisnicima.

  Uslovi korišćenja

  Korisnik je saglasan da neće : na bilo koji način uznemiravati druge korisnike Sajta prikupljati podatke drugih korisnika u nezakonite svrhe pokušavati da pristupi Sajtu na bilo koji neovlašćen način koristiti bilo koje automatizovano sredstvo za prikupljanje informacija sa Sajta bez eksplicitne saglasnosti Total Nekretnine.rs koristiti bilo koje automatizovano sredstvo za objavljivanje informacija na Sajtu bez eksplicitne saglasnosti Total Nekretnine.rs obavljati bilo kakvu aktivnost koja na bilo koji način ometa ispravno funkcionisanje Sajta

  Obaveze i prava Total Nekretnine.rs

  Total Nekretnine.rs zadržava pravo pristupa i pregleda celokupnog Korisničkog sadržaja, kao i kontakt informacija koje korisnik ostavi na Sajtu Total Nekretnine.rs je saglasan da neće koristiti ni objavljivati kontakt informacije korisnika van konteksta sajta bez eksplicitne saglasnosti korisnika Total Nekretnine.rs zadržava pravo da kontaktira korisnika u svakom trenutku Total Nekretnine.rs zadržava pravo da zabrani pristup pojedinačnom korisniku ukoliko on na bilo koji način ometa normalno funkcionisanje Sajta Total Nekretnine.rs zadržava pravo da preduzme sve pravne mere protiv korisnika koji na bilo koji način ometa normalno funkcionisanje Sajta i da zahteva naknadu za štetu ili gubitak nastao aktivnošću korisnika Total Nekretnine.rs ne odgovara za istinitost i potpunost Korisničkog sadržaja Total Nekretnine.rs ne odgovara za ovlašćenje korisnika za objavljivanje Korisničkog sadržaja, kao ni za bilo kakve aktivnosti ostalih lica proisteklih na osnovu Korisničkog sadržaja Total Nekretnine.rs ne garantuje odsutnost grešaka na Sajtu. Korisnik može kontaktirati Total Nekretnine.rs ukoliko do grešaka dodje, kako bi Total Nekretnine.rs, ukoliko je u mogućnosti, mogao da preduzme mere za rešavanje istih Total Nekretnine.rs ne garantuje stalnu dostupnost Korisničkog sadržaja ili bilo kog njegovog dela

  Januar 2013.

Pretraga nekretnina


Detaljna pretraga:

(po mogućnosti popunjavati redom)
uputstvo možete pogledati ovde

Izaberite deo grada/naselje
Nema rezultata
(da biste dobili deo grada/naselje, prethodno morate izabrati grad)
Izaberite tipove nekretnina
Nema rezultata
(da biste dobili tipove nekretnina, prethodno morate izabrati deo grada/naselje)
do
do
Detaljnije
do


Ključna reč (npr. PDV, IDS, Grbavica...)

Član Grupacije posrednika u prometu nepokretnostiZakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

© Copyright Total-Nekretnine. || Web dizajn - Kontera || SEO optimizacija - Inteta Web Studio